Wybierajmy kierunek studiów pod kątem pracy a nie upodobań

Do tej pory wybierając uczelnię po szkole średniej przede wszystkim brano pod uwagę zainteresowania i to, co sprawiało najwięcej przyjemności w czasie nauki. Jednak wszyscy wiemy, dokąd nas to zaprowadziło, mianowicie mamy bardzo wielu bezrobotnych licencjatów i magistrów, którzy po ukończeniu studiów wyższych maja problemy ze znalezienie nie tylko zgodnej z kierunkiem ukończonych studiów, ale w ogóle jakiejkolwiek pracy. Dlatego, też obecni absolwenci szkół średnich wybierają coraz częściej studia pod kierunkiem możliwości znalezienie po nich pracy, niż łatwości i przyjemności studiowania. Wybierając kierunek studiów dobrze by było poszukać wśród znajomych kogoś, kto taki kierunek ukończył i zapytać go, czego na takich studiach można się spodziewać, aby wiedzieć, czy na pewno na tym kierunku sobie poradzimy. Na każdym kierunku są zajęcia, które będą sprawiały więcej problemów niż inne i dlatego od początku dobrze wiedzieć, z którymi przedmiotami od samego początku należy bardzo poważnie zabrać się do pracy. Wszystkie prace pisemne należy zaczynać opracowywać zaraz po podaniu tematu, bowiem na koniec może skumulować się bardzo wiele rzeczy, z którymi sobie nie poradzimy, zwłaszcza, jeżeli nauka nie będzie nam przychodziła z taka łatwością, ze względu na kierunek studiów, który jest dla nas trudny. Najgorsze, co można zrobić, to zaniedbać nielubiany przedmiot, bowiem na koniec na pewno pojawią się problemy z egzaminem, powinna być zasada, aby uczyć się najwięcej z przedmiotu, który sprawia najwięcej problemów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!