Szkoła policealna

Rynek pracy wymaga od nas ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych lub nabycia nowych umiejętności, w dziedzinach których nie znamy. Dotyczy to w szczególności osób szukających nowego miejsca pracy, które posiadają kilkuletni okres zatrudnienia w jednej firmie, jak również młodych absolwentów szkół wyższych, którzy nie mogą znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie. Ośrodkiem edukacyjnym, który zaspokoi potrzebę przyuczenia do nowego zawodu czy też naukę od podstaw w innej dziedzinie, jest z całą pewnością szkoła policealna. Miejsca te oferują swoim słuchaczom naukę na czas jednego lub dwóch lat w trybie zaocznym. Dzięki czemu mogą oni pogodzić pracę  zarobkową z edukacją. Poza tym większość tego rodzaju szkół jest bezpłatna, co przyczynia się do dużego zainteresowania zapisami na oferowane tam kierunki. Doprowadziło to również do tego, że ośrodki te są bardzo atrakcyjne dla osób mniej zamożnych, stwarzając dla nich bardzo korzystne warunki rozwoju. Warunkami jakie należy spełnić, aby stać się słuchaczem szkoły policealnej jest głównie posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. 

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!