Poważne braki w edukacji

W dzisiejszych czasach bardzo często słyszymy o postępach w edukacji dzieci jak i młodzieży. Szczycimy się wprowadzanymi zmianami, wdrożonymi programami, a także wspieraniem edukacji z funduszy unijnych. Pochwały te jednak mają swój cel. Mają przykryć poważne i zarazem rażące błędy, które nie są zmieniane w edukacji, a wręcz przeciwnie ciągną się już latami. O jakich błędach mowa? Większość wychowawców nie pracuje z dziećmi tylko ściśle realizuje program nie patrząc czy informacje przekazane zostały przez uczni przyswojone czy też nie. Ponadto większość wychowawców jest tak wpatrzona w narzucony termin, że nie robi nic ponad jego zakres. Sposób przekazywania wiedzy w szkołach również pozostawia nam wiele do życzenia. Mimo ciągłego rozwoju, wielu programów jak i zmian możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że edukacja jest płytka i nie adekwatna do postępów, które obserwujemy w innych dziedzinach. W chwili obecnej nie ma nacisku na rzeczy ważne. Sugerujemy się w pracy z dziećmi komputerami, erą Internetu nie dostrzegając, że coraz większa rzesza młodych ludzi nie potrafi się odpowiednio wysłowić nie wspominając o prawidłowej pisowni. Młodzież lepiej zna języki obce niż ojczysty. Może zatem warto wrócić do nauczania sprzed lat, gdzie komputer był tylko dla nauczycieli, a dzieci musiały się nauczyć znacznie więcej aby mieć promocję do następnej klasy.

Promocja zdrowia kwestią ważną w każdym wieku

Zdrowie jest najważniejsze, kto tego sformułowania nie słyszał. Mimo to wielu z nas nie żyje zdrowo, a czasami nawet działa na szkodę zdrowia własnego jak i osób trzecich. Dlatego też edukacja zdrowia jest wprowadzana już w przedszkolu, nie wspominając o szkołach podstawowych czy też gimnazjalnych. Sprawa z roku na rok staje się coraz poważniejsza. Młode pokolenie staje się ociężałe, mało ruchliwe i odżywia się w sposób niezdrowy, który odbija się nie tylko na wadze, ale przede wszystkim na zdrowiu. Edukacja zdrowotna ma na celu uświadomienie nas, że zdrowy tryb życia jest najlepszym lekarstwem. Duża porcja ruchu zastąpi nam niezdrowe napoje energetyczne, jedzenie owoców zapewni odpowiedni magazyn witamin, które wspomogą odporność, ale także przyczyniają się do odpowiedniego funkcjonowania organizmu. Ważne jest również życie zgodnie z naturą, dzięki czemu nie będziemy musieli pić kawy, aby się obudzić i łykać tabletek aby zasnąć. Edukacja zdrowotna na chwilę obecną nie powinna być jednak skierowana tylko do młodego pokolenia. Taka edukacja powinna być skierowana również do osób dorosłych, aby uświadomić wszystkich, że zaniedbania odnośnie odpowiedniego żywienia, braku porcji ruchu odbija się niekorzystnie na naszych dzieciach, a konsekwencje będą ponoszone przez nich do końca życia.

Równe szanse dla każdego

Edukacja jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Jest to, bowiem wychowanie, którego efekty odbijają się na całym naszym życiu. Bardzo wiele osób zauważa jednak, że forma edukacji jest zróżnicowana, ale również bardzo często nierówna. Osoby mieszkające na wsi, osoby niepełnosprawne nie mają równych szans na edukację porównując ich z dziećmi w mieście. Podobne różnice w edukacji są dostrzegalne pomiędzy rodzinami biednymi a bogatymi. Ważne jest, aby pracować nad systemem edukacji i wprowadzić równość dla wszystkich bez wyjątków. Każdy w Polsce jak i na świecie powinien mieć równe szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy, która pozwoli mu na lepszy start w życie dorosłe. W kwestii edukacji nie powinny być przeszkodą pieniądze, płeć, stan sprawności czy też pochodzenie. W Polsce ruszył program edukacji włączającej, której głównym celem jest usprawnienie edukacji dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonuje od ponad dwudziestu lat, a mimo to nie jest dopracowany, występują w nim luki nie wspominając już o pewnej niezdarności. Dzieci niepełnosprawne nadal są krzywdzone, a edukacja w wybranej przez nich szkole nie zawsze jest możliwa. Sprawa jest bulwersująca i wymaga ciężkiej pracy osób bezpośrednio związanych z edukacją. Każdy ma mieć równe szanse na zdobywanie wiedzy i wychowanie.

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zauważmy, że niektóre zawody wymagają od pracowników ciągłego dokształcania, a także zachowań jak i predyspozycji do wykonywania niektórych zawodów. Popatrzmy na dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawać by się mogło, że praca z nimi nie jest trudna ani tym bardziej wymagająca. Pozory jednak bardzo mylą. Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują niesamowitego podejścia ze strony dorosłych. Potrzebują wychowawców cierpliwych, przyjaznych, od których otrzymają nie tylko odpowiednią wiedzę dla ich wieku, ale przede wszystkim wsparcie. Nauczyciel musi dać poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Bardzo często wychowawca przedszkolny jest wzorem do naśladowania i ważny w życiu dziecka podobnie jak sami rodzice. Dlatego też zwraca się bardzo dużą uwagę na wykształcenie osób, które będą pracować z dziećmi. Muszą posiadać oni nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale również i praktyczną. W chwili obecnej, aby pracować z małymi dziećmi wymagana jest praktyka i bardzo dobre rekomendacje. Niezbędne jest również uczestnictwo w wielu kursach, które nie tylko uświadamiają potencjalnych wychowawców, ale również wspierają, przedstawiają nowe metody pracy z dziećmi skrytymi, nadpobudliwymi czy też niepełnosprawnymi. Prawda jest taka, że wychowawca w przedszkolu jest nauczycielem, przyjacielem dziecka, ale również i psychologiem.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Patrząc kilka lat wstecz na edukacje szkolną dostrzeżemy kilka przedmiotów, które nie przynosiły żadnego skutku, a jedynie zapełniały kolejne pozycje w planie zajęć. Sytuacja ta dotyczy np. przysposobienia obronnego. Większość z nas nie wyniosła nic pożytecznego z przebywania na zajęciach z tego przedmiotu. Problem ten został dostrzeżony i dlatego też zrezygnowano z tego przedmiotu, a na jego miejsce został wprowadzony przedmiot, który nosi nazwę edukacja dla bezpieczeństwa. Głównym założeniem wprowadzonego przedmiotu jest edukacja młodych ludzi z zakresu uświadamiania wielu zagrożeń, a także zapobiegania im jak i radzenia sobie w sytuacjach kryzysu, zagrożeń itp. Ponadto na lekcjach tego przedmiotu młodzi ludzie uczą się udzielania pierwszej pomocy. Wiele ludzi zauważyło, że przedmiot niewiele się różni od przysposobienia obronnego prawda jest jednak taka, że równi się w ogromnym stopniu. W programie nauczania znajduje się również tematyka typowo wojskowa, która zaznajamia młodych ludzi z rodzajami broni, a także pojawia się szkolenie strzeleckie. Edukacja bezpieczeństwie jest realizowana zarówno w szkołach gimnazjalnych jak i w szkołach średnich. Jest to jednak przedmiot, który cieszy się uznaniem nie tylko wśród nauczycieli, ale również wśród samych zainteresowanych, czyli uczni.

Edukacja bez wychodzenia z domu

Edukacja w dzisiejszych czasach odbywa się na wielu sposobach. Czas biegnie do przodu a wraz z nim ilość rozwiązań jak i udogodnień, które mają na celu usprawnienie zdobywania wiedzy. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się edukacja za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu rozwiązaniu zdobywamy wiedzę wtedy, gdy mamy na to czas. Prawda jest jednak taka, że taka forma edukacji nie jest dla każdego. Wymaga, bowiem systematyczności, samozaparcia i zapału. Kolejną formą zdobywania wiedzy bez wychodzenia z domu jest nauka korespondencyjna. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zdobywać wiedzę w zaciszu własnego domu. Nie ma tutaj narzuconych terminów, dzięki czemu taka nauka może trwać rok, dwa bądź też kilka lat. Ważne jest, aby wszystkie zadania wykonywać z dużą sumiennością i systematycznie wysyłać je nauczycielom, którzy odsyłają je sprawdzone i z odpowiednim komentarzem. Edukacja korespondencyjna jak i za pośrednictwem Internetu ma swoje dobre jak i złe strony. Przede wszystkim nie ma żadnego narzuconego rytmu, nikt od nas niczego nie wymaga, co bardzo często skutkuje z przerwaniem edukacji. Jeśli interesuje nas taka forma edukacji musimy sobie wcześniej zadać pytanie czy rzeczywiście jesteśmy tak systematyczni oraz pełni zapału by nie tylko zacząć, ale również i zakończyć edukację w szkole internetowej czy też korespondencyjnej.

Edukacja seksualna wciąż na niskim poziomie

Bardzo często spotykamy się z stwierdzeniem, że nasze społeczeństwo jest zacofane oraz nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu wychowania seksualnego. Problem ten dotyczy zarówno osób młodych jak i dorosłych. Niestety problem jest bardziej złożony niż się wydaje na pierwszy rzut oka i wymaga wielkich zmian. Dorosłe osoby nie uświadamiają swoich dzieci z zakresu seksuologii, bowiem bardzo często uznają, że ich dzieci na taką edukację są za młode. Niestety z braku odpowiedniej wiedzy i przeprowadzenia rozmowy dzieci te podejmują działania w celu współżycia seksualnego, czego wynikiem jest bardzo często ciąża w wieku kilkunastu lat. W wielu szkołach wprowadzono wychowanie seksualne, które ma na celu uświadomienie młodych ludzi nie tylko z zakresu współżycia, ale również przyczynia się do zdobycia wiedzy z zakresu przebiegu ciąży jak i porodu, płodności, anatomii oraz fizjologii. Bardzo często podczas edukacji seksualnej uświadamia się młodych ludzi, że pomiędzy ludźmi występują różnice wynikające np. z orientacji seksualnej. Uczula się również ludzi na punkcie pornografii oraz kontaktów o podłożu seksualnym np. za pośrednictwem Internetu. Edukacja seksualna jest bardzo ważna w każdym wieku. Pozwoli to nie tylko uświadamiać, ale również zapobiegać niechcianym ciążom, kontaktom seksualnym itp.

Edukacja ekologiczna mile widziana

Z roku na rok nasze środowisko staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Sytuacja staje się tragiczna szczególnie w okresie grzewczym, gdy docierają do nas sygnały, aby nie opuszczać domu z małymi dziećmi jak i z osobami starszymi. Problem jest z roku na rok poważniejszy, ludzie narzekają, ale w rzeczywistości nikt z tym nic nie robi. Dlatego też niezbędne jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii nie tylko wśród dzieci, ale również wśród osób dorosłych. Na chwilę obecną z zanieczyszczonym środowiskiem borykamy się wszyscy. Edukacja ekologiczna działa już w większości szkołach oraz przedszkolach. Dzięki temu dzieci są uświadamiane jak ważną rzeczą jest segregacja śmieci, oddawanie makulatury do skupów, a także robienie zakupów z głową np. rezygnacja z reklamówek, pakowania warzyw do worków itp. Dzięki tej edukacji bardzo często dzieci uświadamiają swoich rodziców. Dorośli również mogą przyczynić się do zadbania o środowisko poprzez kupowanie napoi w butelkach szklanych a nie w plastikowych, zdobywanie energii z zasobów naturalnych np. zakładanie kolektorów słonecznych, palenie w piecu ekologicznego opału itp., Jeśli jednak nie potrafimy zrobić dla środowiska nic pożytecznego, bowiem nie wiemy jak, wówczas możemy skorzystać z wielu artykułów lub edukacji w zielonej szkole, która pozwoli nam nie tylko dostrzec problem, ale również pomóc go rozwiązać.

Dlaczego osoby dorosłe decydują się na dalszą edukację?

Edukacja kojarzy się większości z nas z dziećmi bądź też po prostu młodzieżą. Jest to sytuacja oczywista, że po ukończeniu szkoły podstawowej bądź też gimnazjalnej młodzi ludzie decydują się na dalszą edukację. Zapominamy jednak o osobach dorosłych, które mimo posiadanie stałej pracy decydują się na dalszą edukację. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim, dlatego, że ludzie starsi boją się wyparcia przez osoby młode i z wysokim wykształceniem. Bardzo często jest to także wymóg stawiany przez samego pracodawcę. Jeśli chce się utrzymać posadę należy iść do przodu zdobywając nową wiedzę w odpowiedniej szkole. Zdarza się nawet, że pracodawca wysyła pracownika na studia i je opłaca, bowiem taka inwestycja jest dla niego opłacalna. Osoby dorosłe bezrobotne, które przez dłuższy czas nie potrafią znaleźć pracy w swoim zawodzie decydują się na zdobycie nowego w szkole dla dorosłych. Najczęściej wybierają kierunki bezpłatne bądź też wybierają szybkie i zarazem intensywne kursy, które pozwolą na zdobycie certyfikatu. Nie zawsze edukacja dorosłych ma swoje podłoże w utrzymaniu czy zdobyciu pracy. Jest, bowiem rzesza dorosłych ludzi, którzy chcą w ten sposób poszerzyć wiedzę, utrzymywać kontakty z ludźmi jak i uczestniczyć w życiu społecznym. Edukacja w szkole dla dorosłych daje, bowiem szanse na zdobycie wiedzy, ustabilizowanie swojej pozycji, ale także na otworzenie się przed światem.

Na naukę nigdy nie jest za późno

W dzisiejszych czasach rynek jest bardzo zmienny, a zarazem wymagający nie tylko w stosunku do osób bezrobotnych, ale również w stosunku do osób, które posiadają już stałe posady. Pracodawcy wymagają nawet od pracowników ciągłego dokształcania się jak i zdobywania coraz to nowszych doświadczeń. Sytuacja najbardziej dotyczy osób, które na chwilę obecną posiadają jedynie wykształcenie podstawowe bądź też zawodowe. Może dotyczyć jednak wszystkich np. w przypadku chęci awansowania pracownika wymaga się zdobycia nowego zasobu wiedzy. W związku z taką sytuacją warto pomyśleć o zdobyciu kolejnego wykształcenia, a czasami nawet nowego zawodu rozpoczynając naukę w szkole dla dorosłych. Nauka w takich szkołach odbywa się w trybie dziennym, zaocznym oraz wieczorowym. W związku z tym można ją dopasować do harmonogramu pracy bądź zajęć dodatkowych. Warto również zwrócić uwagę, że edukacja z roku na rok poszerza swoje horyzonty. W chwili obecnej nauka oferowana jest już niemal na wszystkich kierunkach. Można, zatem podnieść kwalifikacje z posiadanego zawodu bądź też zdobyć całkowicie inny. Edukacja w szkole dla dorosłych na wielu kierunkach jest bezpłatna. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest korzystanie także z wielu kursów, które w chwili obecnej oferowane są nie tylko w formie płatnej, ale również są bezpłatne organizowane np. przez powiatowe urzędy pracy.

error: Content is protected !!